เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@weewievacation

Travel License : 11/11406

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ Carnival Luminosa เที่ยวอลาสก้า ดินแดนแห่งน้ำแข็ง ทริปล่องเรือสำราญอลาสก้า เที่ยวแบบฟรีสไตล์ มีอิสระการเดินทาง พาคุณชมซีแอตเทิล-จูโน-สแก็กเวย์-เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด-เค็ทชิแกน-วิคตอเรีย-ซีแอตเทิล

รหัสทัวร์

CRU_0191

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

13 มิ.ย. 67 - 29 ส.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

45,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Carnival Luminosa

Carnival Luminosa

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

18 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

25 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

01 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

08 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

15 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

22 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

29 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

45,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : Seattle

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 4:00 PM

ลำดับ : 2

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Fun Day At Sea

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : Juneau

เวลาเรือถึง : 01:00 PM

เวลาเรือออก : 10:00 PM

ลำดับ : 4

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : Skagway

เวลาเรือถึง : 07:00 AM

เวลาเรือออก : 08:00 PM

ลำดับ : 5

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : Cruising Tracy Arm Fjord

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : Ketchikan

เวลาเรือถึง : 07:00 AM

เวลาเรือออก : 01:00 PM

ลำดับ : 7

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : Victoria

เวลาเรือถึง : 08:00 PM

เวลาเรือออก : 11:59 PM

ลำดับ : 8

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : Seattle

เวลาเรือถึง : 07:00 AM

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

- ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง